Dr Engin Çakar, Dr Hasan Dursun

A. Tanım

        Ağrı insan hayatında sık karşılaşılan, tarifi zor bir deneyimdir (x1-googleprint). Uluslararası Ağrı Çalışmaları Birliği (International Association of Study of Pain - IASP) ağrıyı gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak ortaya çıkan, hoş olmayan, duyusal ve emosyonel bir deneyim olarak tariflemektedir (1- merskey). Her an milyonlarca insanın karşılaştığı bir durumdur. Ağrı deneyimi kişiye özgü bir olaydır. Basit bir uyarana bazıları hiçbir reaksiyon vermezken, bazıları da ağlayarak, bağırarak reaksiyon verebilir. Kişinin cinsiyeti, kültürü, eğitimi, moral durumu, genel sağlığı ağrı algılaması, ağrı eşiği, ağrı toleransı üzerine etkilidir (027-kernich).