I.          CEVAP YOK: Hasta derin uykudadır ve her türlü uyarana bütünüyle cevapsızdır

II.        GENEL CEVAPLAR: Hastanın reaksiyonları tutarsızdır, uyaranlara verilen cevaplar maksada yönelik değildir. Cevaplar sınırlıdır ve verilen uyarana bakmaksızın sık sık aynıdır. Cevaplar psikolojik değişiklikler, kaba vücut hareketleri ve/veya seslerdir.

 

III.        LOKALİZE CEVAPLAR: Hastanın  tepkileri  spesifik  fakat uyarana yönelik değildir. Cevaplar verilen uyarının tipiyle doğrudan ilgilidir. Basit komutlara göz kapama veya ellerinin sıkma gibi  değişken, gecikmiş bir tavır sergileyebilir.

 

IV.      KONFÜZE-AJİTE: Hastanın  hareket hali artmıştır. Davranışları saçma, bulunduğu ortama uygun olamayan maksatsız hareketlerdir. Objeleri  ve kişileri  ayırt edemez. Tedavi çabalarına  direkt koopere olamaz. Verbalizasyon sık sık tutarsız ve/veya çevreyle uyumsuzdur, konfobulasyon gösterebilir. Kaba çevresel  dikkat çok kısadır, selektif dikkat ise sıklıkla yoktur. Kısa süreli veya uzun süreli hatırlama eksiktir.

 

V.       KONFÜZE- UYGUNSUZ: Hasta basit bazı uyaranlara uygun cevaplar verebilir. Bununla birlikte komutların veya harici faktörlerin karmaşıklaşması ile cevaplar rastgele, uygunsuz ve paramparça olur. Kaba çevresel dikkat vardır fakat, hemen dağılabilir ve spesifik bir göreve dikkatini yoğunlaştırabilme eksiktir. Kısa zaman periyotlarında sosyal düzeyi ve yapısı tersine dönebilir. Verbalizasyon sıklıkla uygunsuz ve konfabuledir. Hafıza ciddi biçimde bozulmuştur, sıklıkla amaca uygun olmayan kullanım görülür. Daha evvel öğrendiği  ödevleri yerine getirebilir fakat yeni bilgileri öğrenemez.

 

VI.      KONFÜZE-UYGUN: Hasta  amaca dönük davranabilir fakat bu dış uyarana veya komuta bağlıdır. Mütemadiyen basit komutları takip edebilir, problemleri ileri taşıyabilir,  fakat farklı  durumları ayırteder. Yakın hafıza detaylarını ve geçmişi ezberleme çok derinliklidir.

 

VII.     OTOMATİK-UYGUN: Hasta, hastane ve ev ortamına uygun ve oryante görünür: rutin günlük faaliyetleri otomatik olarak yapar fakat sık sık minimal dalgın, konfüzyon ve hatırlama faaliyetlerinde sığlık ile giden robotvari davranışlar gösterir. Öğrenme  davranışını ilerletebilir fakat bu azalan orandadır. Mevcut durumu ile sosyal ve rekreasyonel faaliyetleri başlatabilir; yargılama  bozulmuştur.

 

VIII.     ANLAMLI-UYGUN: Hasta uzak geçmişteki ve yakın geçmişteki olayları hatırlayabilir ve farkında olabilir; çevresine cevap verebilir. Yeni bilgileri öğrenebilir ve bunun için gözleme ihtiyaç göstermez. Soyut düşünce,stres toleransı ve acil veya alışılmadık durumlarda yargılama gibi kabiliyetlerinde daha evvelki kabiliyetlerine  nazaran göreceli bir artış gösterebilir.

Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Skalası (National  Institute of Health Stroke Scale)

 

Hastanın adı-soyadı:                                                  Tarih:

Doğum tarihi- yeri:                                                    Uygulayıcı:

Madde                                  Puan              Fonksiyon                                                 

Bilinç düzeyi                           ( ) 0 puan          Tamamen uyanık                                 

                                               ( ) 1 puan          Uykuya eğilimli, bilinç hafif bozuk

                                               ( ) 2 puan          Uyarılmadıkça stupor halinde, uyandırmak zor

                                               ( ) 3 puan          Komatöz, tüm uyarılara yanıtsız

Oryantasyon

İki soru                                    ( ) 0 puan          İki soruya da doğru yanıt verir  

                                               ( ) 1 puan          Bir soruya doğru yanıt verir

İki komut                                  ( ) 2 puan          İki soruya da yanlış yanıt verir veya yanıtlayamaz

                                               ( ) 0 puan          Her iki komutu da doğru olarak yerine getirir     

                                               ( ) 1 puan          Bir komutu doğru olarak yerine getirir

                                               ( ) 2 puan          Komutları yerine getirmez veya tepki veremez

 

Göz hareketleri (bakış)          ( ) 0 puan          Normal

                                               ( ) 1 puan          Bir veya iki gözde kısmi bakış sorunu

                                               ( ) 2 puan          Güçlü deviasyon veya parezi, düzetilemiyor

 

Görme alanı                            ( ) 0 puan          Normal

                                               ( ) 1 puan          Kısmi hemianopsi

                                               ( ) 2 puan          Komplet hemianopsi

                                               ( ) 3 puan          Bilateral hemianopsi

 

Fasiyal motor aktivite            ( ) 0 puan          Normal

                                               ( ) 1 puan          Minör asimetri ancak hareketleri iyi

                                               ( ) 2 puan          Kesin güçsüzlük kısmi hareket mevcut

                                               ( ) 3 puan          Yüzün yarısının  komplet paralizisi

Üst ekstremite motor

Sağ                                         ( ) 0 puan          Normal

                                               ( ) 1 puan          Normalden sapma, hafif güçsüzlük

                                               ( ) 2 puan          Yerçekimine karşı koyamaz

                                               ( ) 3 puan          Hiç hareket yok

Sol                                          ( ) 0 puan          Normal

                                               ( ) 1 puan          Normalden sapma, hafif güçsüzlük

                                               ( ) 2 puan          Yerçekimine karşı koyamaz

                                               ( ) 3 puan          Hiç hareket yok.

 

Ekstremite ataksisi                ( ) 0 puan          Yok

                                               ( ) 1 puan          Üst veya alt ekstremitede var

                                               ( ) 2 puan          Hem üst hem de alt ekstremitelerde var

 

Sensoryal durum                    ( ) 0 puan          Normal, duyu kaybı yok

                                               ( ) 1 puan          İğne uyarımı ile hafif – orta derecede duyu kaybı

                                               ( ) 2 puan          Ağır duyu kaybı

 

İhmal                                      ( ) 0 puan          Yok

                                               ( ) 1 puan          Kısmi görsel veya taklit veya işitsel ihmal

                                               ( ) 2 puan          Ağır, birden fazla yönlü (görsel, taklit, işitsel) ihmal

 

Artikülasyon                          ( ) 0 puan          Normal konuşma

                                               ( ) 1 puan          Hafif – orta derecede telaffuz bozukluğu

                                               ( ) 2 puan          Konuşma anlaşılmaz, afazisi ile uyumlu değil

 

Dil                                           ( ) 0 puan          Normal, afazi yok

                                               ( ) 1 puan          Hafif – orta afazi

                                               ( ) 2 puan          Ağır afazi

                                               ( ) 3 puan          Global afazi

 

 

Skor        

Stroke Şiddeti

0

Semptom yok

1-4

Minör stroke

5-15

Orta derecede stroke

16-20

Orta-Ağır stroke

21-42

Stroke Stroke

 

 

    IADL ölçeği, 1969 yılında Lawton ve Brody tarafından geliştirilmiştir. Telefon kullanma, ulaşım araçlarına binme, alışveriş yapma, yemek hazırlama, günlük ev işlerini yapma, çamaşır yıkama, ilaçları tanıma ve kullanma ve para idaresi ile ilgili bilgileri içeren sekiz bölümden oluşmaktadır.

Erkeklerde yemek hazırlama, ev işleri ve çamaşır yıkama çıkarılmalıdır. Kadınlarda 0 düşük fonksiyonel kapasite - bağımlı, 8 yüksek fonksiyonel kapasite bağımsız ve erkeklerde 0 düşük fonksiyonel kapasite - bağımlı, 5 yüksek fonksiyonel kapasite – bağımsız olarak değerlendirilir.

 

A.Telefonu Kullanabilme                                                                              

            Rahatlıkla kullanabilir                                                                          1

            Birkaç iyi bilinen numarayı çevirir                                                        1

            Telefona cevap verir, ancak arayamaz                                                 1

            Telefonu hiç kullanamaz                                                                      0

B.Alışveriş

Tüm alışverişini bağımsız olarak kendisi yapar                                     1

Küçük alışverişlerini kendisi yapar                                                       0

Tüm alışverişlerinde yardıma ihtiyaç duyar                                           0

Alışveriş yapamaz                                                                               0

Yemek Hazırlama

            Yeteri kadar yemeği planlar, hazırlar ve servis edebilir                          1

Kullanılacak malzeme sağlanırsa yeteri kadar yemek hazırlayabilir          0

Hazır yemeği ısıtır, sunar, yemek hazırlar,

Ancak yeterli beslenmeyi sağlayamaz                                                    0

Yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesine ihtiyacı vardır                  0

Ev Temizliği

            Yalnız başına veya çok az destekle üstesinden gelir                                1

            Bulaşık yıkama, yatak yapma gibi günlük işleri yapabilir.                         1

            Hafif günlük işleri yapar, ancak yeterli temizliği sağlayamaz                   1

            Tüm ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyar                                                  1

            Hiçbir işe katılamaz                                                                              0

Çamaşır

            Kişisel çamaşırlarını tamamen kendisi yıkar                                           1

            Çorap mendil gibi küçük parçaları yıkayabilir                                          1

            Tüm çamaşırlarını başkaları yıkar                                                          0

Yolculuk

            Toplu ulaşım araçlarından bağımsız olarak yararlanır

       veya kendi arabasını kullanır                                                          1

            Taksiye biner, topu taşıma araçlarını kullanamaz                                   1

            Başkalarının yardımı ile toplu taşıma araşlarından yararlanabilir              1

Yolculuğu başkalarının yardımı ile taksi veya otomobille sınırlıdır             0

Yolculuk yapamaz                                                                                  0

İlaçlarını kullanabilme

İlaçlarını zamanında ve belirtilen dozda alır.                                           1

İlaç dozları önceden hazırlanırsa düzenli kullanabilir                                0

İlaçları kendi başına düzenli kullanamaz                                                 0

Mali işler

Bağımsız olarak tüm mali işlerin üstesinden gelir.                                   1

Günlük mali işlerini halleder, ancak büyük mali işlerde ve

       banka işlerinde yardıma ihtiyaç duyar                                             1

Mali işlerini takip edemez                                                                     0

 

Ankilozan Spondilit Tanısında Modifiye New York Kriterleri

 

Klinik Krtiterler

    1.Bel ağrısı ve sabah tutukluğu. 3 aydan daha uzun süren, egzersizle azalan, fakat istirahat ile değişmeyen

    2.Lomber omurgada hareket kısıtlılığı. Sagittal (sağ-sol yana) ve frontal (öne-arkaya) planlarda.

    3.Göğüs genliğinde rölatif azalma (Yaş ve cinsiyete göre belirlenmiş normal değerlere göre)

 

Radyolojik Kriterler:

    1.Sakroiliitis evre 2 (bilateral) veya

    2.Sakroiliitis evre 3–4 ( unilateral veya bilateral).

 

    Tanı: Eğer radyolojik kriterle birlikte en az bir klinik kriter varsa kesin Ankilozan Spondilit

 

Saroiliitis'in Evreleri:

• Evre 0 : normal

• Evre  1: eklem kenarlarında bir miktar bulanıklık - şüpheli

• Evre  2 : minimal sklerozla birlikte hafif erozyonlar - hafif sakroiilit

• Evre 3 : eklem aralığında genişleme ile birlikte belirgin erozyonlar, yer yer ankilozlar olabilir.  - Orta (moderate) sakroiliit

• Evre 4 : Komplet ankiloz

 

Normal Göğüs Genliği (Ekspansiyonu)  Değerleri:

 

Ölçüm: Bu uniform bir yöntemle ölçülmelidir. Göğüs çevresindeki değişim, bir şerit metre kullanılarak,  4ncü interkostal aralık düzeyinde ölçülmeli ve kaydedilmelidir.

Standart talimatlar vererek hastalardan maksimal düzeyde nefes almaları ve nefes vermeleri istenmelidir. Ölçüm en az iki kez tekrarlanmalı ve en büyük fark  dikkate alınmalıdır.

 

Hasta Talımatları: "Lütfen olabildiğince derin nefes al ve sonra verebildiğin kadar ver. Ben tamam diyinceye kadar nefes vermeye devam et". 

 

Değerlendirme: Yaş ve cinsiyet için saptanmış ortalama normal değerden 2,5 cm daha düşük ölçüm değeri göğüs genliğinde kısıtlanma anlamına gelir.

 

Yaş

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

Cins

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Ortalama(cm)

7.0

5.5

7.5

5.5

6.5

4.5

6.0

5.0

5.5

4.0

4.0

4.0

3.0

2.5

Göğüs çevresi genliğinin ortalama normal değerleri. M:Erkek, F:Kadın

 

 

 

Hasta Adı…………………………………………….         Doğum Tarihi ……-……-…….

 

Gözlemci Adı …………………………………………       Tarih  ……-……-……

 

 

 

Sol 

Sağ 

 

Şiş

Hassas

Şiş

Hassas

Omuz

 

 

 

 

Dirsek

 

 

 

 

Bilek

 

 

 

 

MCP

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

PIP

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Diz

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

Total skor

Şiş

 

Hassas

  


                   0_________________________________________100

Hastalık aktif değil                                                               Yüksek hastalık aktivitesi

                                                       VAS

 

 

Şiş (0-28)

 

Hassas (0-28)

 

ESR

 

VAS hastalık aktivitesi (0-100mm)

 

 

 

DAS28 = 0.56xÖ(H28) + 0.28xÖ(Ş28) + 0.70ESR + 0.014xVAS

 

 

 

DAS28 >5.1 = yüksek hastalık aktivitesi
DAS28 <3.2 = düşük hastalık aktivitesi
DAS28 <2.6 = remisyon