ACTION RESEARCH ARM TEST

 

Talimatlar : Bu testin 4 alt grubu vardır; kaba kavrama, ince kavrama, parmak ucuyla kavrama (çimdiklemek) ve büyük hareketler. Sorular cevaplanırken her alt gruptaki sorular için:

• eğer hasta ilk soruyu tam puanla geçerse o alt soru grubundaki diğer soruları cevaplamasına gerek yoktur ve tam puan verilerek diğer alt soru grubuna geçilir.

• eğer hasta 1. ve 2. soruyu yapamazsa o zaman o alt soru grubundaki diğer soruları cevaplamasına gerek yoktur ve 0 puan alarak diğer alt soru grubuna geçilir;

• bunun dışındaki şartlarda tüm testi cevaplaması gerekmektedir.

Skorlama:

0 => testin hiçbir bölümünü yapamıyor

1 => testi kısmen yapabiliyor

2 => testi tamamlıyor, fakat anormal uzun zaman alıyor veya çok aşırı zorluk çekiyor

3 => testi normal olarak yapabiliyor                                                                                                                   Aktivite Skoru:

Kaba Kavrama

1. 10 cm’lik tahta küp bloğu al (Eğer skor 3 ise toplam 18, İnce kavramaya geç)                                       _____

2. 2,5 cm’lik tahta küp bloğu al  (Eğer skor 0 ise toplam 0, İnce kavramaya geç)                                       _____

3. 5 cm’ik tahta küp blok                                                                                                                                         _____

4. 7,5 cm’lik tahta küp blok                                                                                                                                     _____

5. 7,5 cm yarıçapında top                                                                                                                                        _____

6. 10 x 2,5 x 1 cm ebatlarında taş                                                                                                                          _____

İnce Kavrama

1. Bir bardaktan diğerine su dökme (Eğer skor 3 ise toplam 12, Parmak ucuyla kavramaya geç)        _____  

2. 2.25 cm’lik tüp (Eğer skor 0 ise toplam 0, Parmak ucuyla kavramaya geç)                                           _____

3. 1 x 16 cm’lik tüp                                                                                                                                                   _____

4. Çamaşır makinesinin kolunu (3,5 cm yarıçapında) çekerek açma                                                         _____

Parmak Ucuyla Kavrama

1. 6 mm.lik topu taşıma, başparmakla 4. parmak arasında

    (Eğer skor 3 ise toplam 18, Büyük hareketlere geç)                                                                                   _____

2. 1.5 cm.lik misketi taşıma, başparmakla işaret parmağı arasında

    (Eğer skor 0 ise toplam 0, Büyük hareketlere geç)                                                                                     _____

3. Başparmakla 3. parmak arasında top taşıma                                                                                            _____

4. Başparmakla 2. parmak arasında top taşıma                                                                                            _____

5. Başparmakla 3. parmak arasında misket taşıma                                                                                     _____

6. Başparmakla 2. parmak arasında misket taşıma                                                                                     _____

 

Büyük Hareketler

1. Elini başının arkasına koy (Eğer skor 3 ise toplam 9, testi bitir)                                                            _____  

2. Elini başının üstüne koy (Eğer skor 0 ise toplam 0, testi bitir)                                                               _____

3. Elini ağzına götür                                                                                                                                             _____

                                                                                              TOPLAM SKOR:         _____