Spastisite şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Eklem pasif ROM boyunca hareket ettirilirken, hissedilen dirence karşı puanlama yapılır.

Ashworth’un tanımladığı 0-4 arası değerlerden oluşan skala, Pederson tarafından 1+ değeri ilave edilerek modifiye edilmiş, 1987’de de Bohannon tarafından 0-5 olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ashworth Skalası

0 Normal kas tonusu.

1 Kas tonusunda hafif artış, ekstremite hareket ettirildiğinde hafif direnç.

2 Kas tonusunda daha belirgin artış, ancak ekstremite kolaylıkla hareket ettirilebilir.

            3 Kas tonusunda kayda değer bir artış.

            4 Ekstremite fleksiyon yada ekstansiyonda rijit.

 

Modifiye Ashworth Skalası

0. (0) Tonus artışı yok.

1. (1) Hareket açıklığının sonunda yakalama ve gevşeme veya minimal bir direnç ile karakterize hafif tonus artışı.

1+ (2) Eklem hareket açıklığının yarıdan azı boyunca, minimal direncin izlendiği hafif kas tonusu artışı.

2. (3)Kas tonusu tüm eklem hareket açıklığı boyunca ve daha belirgin, fakat eklemler kolayca hareket ettirilebiliyor.

3. (4) Pasif hareketi zorlaştıran belirgin tonus artışı .

4. (5) Etkilenen kısımlar fleksiyon ve ekstansiyonda rijittir.