1.  Beslenme (10)

10 puan: Tam bağımsız. Yemek yemek için gerekli aletleri kullanır.

5 puan: Bir miktar yardıma ihtiyaç duyar. Biftek kesme gibi bazı işlerde.

0 puan: Yapamaz

2. Tekerlekli sandalyeden yatağa ve tersine geçiş (15)

15 puan: Tam bağımsız.

10 puan: Geçiş sırasında minimal yardım alır veya yapacağı işlerin sırası hatırlatılır.

5 puan: Tek başına yatakta oturma pozisyonuna geçebilir ama geçiş için yardım gereklidir.

0 puan: Tamamen yatağa bağımlı

3. Kendine bakım (5)

5 Puan: Elini yüzünü yıkıyabilir, dişlerini fırçalayabilir, tıraş olabilir, makyaj yapabilir.

0 puan: Kişisel bakımda yadıma ihtiyaç duyar.

4. Tuvalet Kullanımı(l0)

10 Puan: Bağımsız (oturup kalkma, giyinme, tuvalet kağıdını kullanma).

5 Puan: Yardıma ihtiyaç duyar, ancak bazı hareketleri kendi yapabilir.

0 puan: Bağımlı

5. Yıkanma(5)

5 puan: Bağımsızdır

0 puan: Yardıma ihtiyacı vardır

6. Düzgün yüzeyde yürüme(15)

     15 puan: Hasta yardımsız olarak 45 metre yürüyebilir. Breys, baston , koltuk değneği, yürüteç kullanabilir. Breys 

      kullanıyorsa kilitleyip açabilmeli, oturup kalkabilmeli, mekanik destekleri yardımsız kullanabilmelidir.

      10 puan: Hasta yukardakileri yapmak için yardıma veya gözetime ihtiyaç duyar. Fakat 45 metreyi yardımla yürüyebilir.

6A. T ekerlekli sandalyeyi kullanabilme (uygunsa) (5) 

      5 Puan: Hasta yürüyemez ama tekerlekli sandalyeyi kullanabilir. Hasta köşeleri dönebilir. Yatağa, tuvalete yanaşabilir.

       Tekerlekli sandalyeyi en az 45 metre kullanabilmelidir. Eğer hasta yürüme bölümünden puan alırsa, aynca bu bölümden puan veril­mez.

       0 puan: Tekerlekli sandalyede oturabilir ancak kullanamaz

 

7.  Merdiven inip çıkma(l0)

    10 puan: Bağımsız inip çıkabilir, ancak destek kullanabilir (trabzan, baston, koltuk değneği...)

    5 puan: Hasta yukardaki işleri yapmak için yardıma veya gözetime ihtiyaç duyar.

    0 puan:Yapamaz

8.  Giyinip soyunma(l0)

     10 puan: Hasta giyinip soyunabilir. Ayakkabı bağlarını çözebilir, bağlayabilir. Korse veya breys takıp çıkarma bu maddeye dahil değildir. Hastaya kolaylık

      sağlayacak elbiseler giydirilmelidir.

      5 puan: Hasta bu işler için yardıma gereksinim duyar. İşin en az yarısını kendisi yapabilmeli ve işlem uygun sürede tamamlanmalıdır. Sutyen takıp çıkarma

      puanlamaya dahil edilmez

0 puan: Tam bağımlıdır

9.  Barsak bakımı (10)

10 puan: Kontinan (Suppozituar kulanabilir veya gerekirse lavman yapılabilir. Örneğin, spinal kord yaralanmalı olgular)

 

5 puan: Hasta suppozituar koymak veya lavman yapmak için yardıma ihtiyaç duyar.

 

0 puan: İnkontinan

10. Mesane bakımı(l0)

10 puan: Hasta gece ve gündüz mesanesini kontrol edebilmelidir. Spinal kord yaralanması olan kataterli hastalar, katater bakımını bağımsız olarak yapabilmeli,

 

takıp çıkarabilmelidir.

5 puan: Bazen tuvalete yetişemez veya sürgüyü bekleyemez; altına kaçırır.

0 puan:İnkontinan veya kateterli ve kontrol edemez 

 

Tarih:

TS

Tarih:

BESLENME

 

 

TRANSFER

 

 

KENDİNE BAKIM

 

 

KLOZET KULLANIMI

 

 

YIKANMA

 

 

DUZGUN YÜZEYDE YURUME

 

 

MERDİVEN İNİP ÇIKMA

 

 

GİYİNİP SOYUNMA

 

 

BAĞİRSAK BAKIMI

 

 

MESANE BAKIMI

 

 

TOTAL  SKOR

        0-20      puan: Tam bağımlı 

         21-61    puan : İleri derecede bağımlı

         62-90   puan: Orta derecede bağımlı

        91-99   puan: Hafif derecede bağımlı