Hemiplejik hastaların motor gelişimini değerlendirir. Hastanın fonksiyonel durumu hakkında bir fikir verebilir.  Brunnstrom'a göre hemiplejik hastanın iyileşme sürecinde 6 evre vardır. Evre I'de aktif hareket yok, flask bir felç vardır. Evre III sinerji ve spastisitenin hakim olduğu dönemdir. Evre VI'da sinerji ve spastisite kırılmış, izole hareketler geri dönmüştür. Yine de bir miktar beceri kaybı vardır.

 

         Brumstrom'a göre üst ekstremite, alt ekstremite ve el ayrı ayrı değerlendirilir.

Üst Ekstremite Motor Evrelemesi

         Evre 1:Tutulan kolda hiçbir hareket yoktur. Kol ağır, kas tonüsü tümüyle gevşektir. Kol sinerji paternlerinde hareket ettirildiğinde, pasif harekete direnç yok veya azdır. Bu devrede hasta yatağa bağımlıdır ve uzun değerlendirmelerden yorulur.

         Evre 2:İstemli harekete başlama çabasıyla veya assosiye reaksiyonlarla beraber sinerji paternleri veya onların bazı komponentleri belirir. Fleksör sinerji daha önce ortaya çıkar. Kol ekstansör ve fleksör sinerji paternlerinde alternatifli olarak pasif hareket ettirilirken hastanın aktif katılımı istenir. Spastisite gelişmeye başlar.

        Evre 3:Spastisite belirgindir. Hareket sinerjilerinde istemli kontrol başlar. Sinerji tümüyle tamamlanmayabilir. İyileşme sürecinde bu evre hastanın kısmi istemli hareket çıkardığı evre olarak kabul edilir. Çünkü hasta paretik tarafında hareketi başlatır, ancak oluşan hareketinin tipini kontrol edemez.

         Evre 4:Hareket sinerjilerinde farklı izole hareketler yavaş yavaş çıkar ve giderek belirginleşir. Spastisite azalır ancak izole hareketler üzerinde spastisitenin etkisi sürmektedir. Gözlenen izole hareketler:

                  a.Elin vücudun arkasına, sakral bölgeye değdirilmesi,

                  b.Dirsek ekstansiyonda iken omuzun 90 derce fleksiyonu,

                  c.Dirsek 90 derece fleksiyonda ve kol vücuda yakın iken supinasyon ve pronasyon yapmasıdır.

         Evre 5:Spastisite azalmaya devam etmektedir. İyileşme devam ederse, motor hareket üzerinde sinerjilerin etkisi azalırken daha zor izole hareketler ortaya çıkar. Gözlenen izole hareketler:

                  a.Dirsek ekstansiyonda, ön kol pronasyonda ve omuz 90 derece abduksiyonda iken kol yukarı kaldırılır,

                  b.Dirsek ekstansiyonda iken omuz 90 dereceden fazla fleksiyon yapabilir,

                  c.Dirsek ekstansiyonda, omuz 90 derecede fleksiyonda iken pronasyon ve supinasyon yapabilir.

         Evre 6:İzole eklem hareketleri yapabilir, koordinasyonu iyidir. Ancak hızlı hareketler sırasında koordinasyon bozukluğu saptanabilir. Spastisite kayboldukça hareketleri tüm sınırları boyunca tamamlamaya başlar.

         Evre 7:Normal motor fonksiyon kazanılmıştır.

Alt Ekstremite Motor Evrelemesi

         Evre 1:Tutulan bacakta hiçbir hareket yoktur. Bacak tümüyle gevşektir.

         Evre 2:Minimal istemli hareket mevcuttur.

         Evre 3:Otururken ve ayakta kalça, diz, ayak bileği fleksiyonu istemli olarak yapılabilir. Spastisite en yüksek noktadadır.

         Evre 4:Otururken ayağını arkaya koyarak 90 dereceyi aşan diz fleksiyonu yapabilir. Topuğu yerden kaldırmadan ayak bileği dorsifleksiyonu yapabilir.

         Evre 5:Ayakta o bacağa ağırlık vermeden izole diz fleksiyonu ile beraber kalça ekstansiyonu, kalça ve diz ekstansiyonu ile izole ayak bileği dorsifleksiyonu yapabilir.

         Evre 6:Otururken vaya ayakta dururken kalça abduksiyonu, otururken ayak bileği inversiyonu ve eversiyonu ile beraber dizin resiprokal içe ve dışa rotasyonunu başarabilir.

Elin Motor İyileşme Evresi

         Evre 1:El flasktır. İstemli motor aktivite yoktur.

         Evre 2:Parmaklarda hafif fleksiyon hareketi başlamıştır.

         Evre 3:Elde kaba ve çengel kavrama başlamıştır. Ancak istemli parmak ekstansiyonu ve gevşeme olmaz ve tuttuğu nesneyi bırakamaz. Ara ara parmaklarda refleks ekstansiyon hareketi görülebilir ve elindeki cisimler düşebilir.

         Evre 4: Lateral kavrama yapabilir, başparmak hareketi ile cisimleri bırakabilir. Küçük açılarda kısmen istemli kabul edilebilecek parmak ekstansiyonu görülür.

         Evre 5:Tam istemli ve kontrollü olmamakla birlikte palmar kavrama, silindirik ya da sferik parmak kavramaları başlamıştır. Değişik açılarda istemli kaba parmak ekstansiyonu izlenir.

         Evre 6: Tüm kavramalarda kontrol kazanılır, parmaklarda izole fleksiyon ve tam ekstansiyon yapılabilir, normale yakın ele nazaran beceriler sınırlı olabilir.

 

Brunnstrom’ a göre hemiplejide görülen tipik sinerji paternleri

ÜST EKSTREMITE

ALT EKSTREMITE

FLEKSÖR SINERJI

Omuz retraksiyonda

          abduksiyonda

          eksternal rotasyonda

Dirsek fleksiyonda

Önkol supinasyonda

Bilek fleksiyonda

Parmak fleksiyonda

Kalça fleksiyonda

         abduksiyonda

         eksternal rotasyonda

Diz fleksiyonda

Ayak bileği eversiyonda

        dorsofleksiyonda

Parmak ekstansiyonda

EKSTANSÖR SINERJI

Omuz protraksiyonda

         abduksiyonda

Dirsek ekstansiyonda

Önkol pronasyonda

Bilek ekstansiyonda

Parmak fleksiyonda

Kalça ekstansiyonda

        abduksiyonda

Diz ekstansiyonda

Ayak bileği inversiyonda

Plantar fleksiyonda

Parmak fleksiyonda