IADL ölçeği, 1969 yılında Lawton ve Brody tarafından geliştirilmiştir. Telefon kullanma, ulaşım araçlarına binme, alışveriş yapma, yemek hazırlama, günlük ev işlerini yapma, çamaşır yıkama, ilaçları tanıma ve kullanma ve para idaresi ile ilgili bilgileri içeren sekiz bölümden oluşmaktadır.

Erkeklerde yemek hazırlama, ev işleri ve çamaşır yıkama çıkarılmalıdır. Kadınlarda 0 düşük fonksiyonel kapasite - bağımlı, 8 yüksek fonksiyonel kapasite bağımsız ve erkeklerde 0 düşük fonksiyonel kapasite - bağımlı, 5 yüksek fonksiyonel kapasite – bağımsız olarak değerlendirilir.

 

A.Telefonu Kullanabilme                                                                              

            Rahatlıkla kullanabilir                                                                          1

            Birkaç iyi bilinen numarayı çevirir                                                        1

            Telefona cevap verir, ancak arayamaz                                                 1

            Telefonu hiç kullanamaz                                                                      0

B.Alışveriş

Tüm alışverişini bağımsız olarak kendisi yapar                                     1

Küçük alışverişlerini kendisi yapar                                                       0

Tüm alışverişlerinde yardıma ihtiyaç duyar                                           0

Alışveriş yapamaz                                                                               0

Yemek Hazırlama

            Yeteri kadar yemeği planlar, hazırlar ve servis edebilir                          1

Kullanılacak malzeme sağlanırsa yeteri kadar yemek hazırlayabilir          0

Hazır yemeği ısıtır, sunar, yemek hazırlar,

Ancak yeterli beslenmeyi sağlayamaz                                                    0

Yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesine ihtiyacı vardır                  0

Ev Temizliği

            Yalnız başına veya çok az destekle üstesinden gelir                                1

            Bulaşık yıkama, yatak yapma gibi günlük işleri yapabilir.                         1

            Hafif günlük işleri yapar, ancak yeterli temizliği sağlayamaz                   1

            Tüm ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyar                                                  1

            Hiçbir işe katılamaz                                                                              0

Çamaşır

            Kişisel çamaşırlarını tamamen kendisi yıkar                                           1

            Çorap mendil gibi küçük parçaları yıkayabilir                                          1

            Tüm çamaşırlarını başkaları yıkar                                                          0

Yolculuk

            Toplu ulaşım araçlarından bağımsız olarak yararlanır

       veya kendi arabasını kullanır                                                          1

            Taksiye biner, topu taşıma araçlarını kullanamaz                                   1

            Başkalarının yardımı ile toplu taşıma araşlarından yararlanabilir              1

Yolculuğu başkalarının yardımı ile taksi veya otomobille sınırlıdır             0

Yolculuk yapamaz                                                                                  0

İlaçlarını kullanabilme

İlaçlarını zamanında ve belirtilen dozda alır.                                           1

İlaç dozları önceden hazırlanırsa düzenli kullanabilir                                0

İlaçları kendi başına düzenli kullanamaz                                                 0

Mali işler

Bağımsız olarak tüm mali işlerin üstesinden gelir.                                   1

Günlük mali işlerini halleder, ancak büyük mali işlerde ve

       banka işlerinde yardıma ihtiyaç duyar                                             1

Mali işlerini takip edemez                                                                     0