Olağan günlük işlerin (ev işi, eğitim, vb.) yapılması

Hobiler, eğlence ya da sportif faaliyetler

Banyo ve tuvalete gidip gelme

Odalar arasında yürüme

Ayakkabı ya da çorap giyme

Çömelme

Objeleri (çanta, vb.) yerden kaldırıp taşıyabilme

Ev ve iş yeri çevresinde hafif aktiviteler

Ev ve iş yeri çevresinde ağır aktiviteler

Otomobile binip inme

2 blok yürüyebilme

1,5 km. yürüyebilme

10 basamak çıkma ya da inme

1 saat ayakta durma

1 saat oturma

Düz zeminde koşma

Düzensiz zeminde koşma

Hızlı koşu sırasında keskin dönüşler yapabilme

Zıplama

Yatak içinde dönmeler

Toplam 20 aktivite

DEĞERLENDİRME:                0.   Aktivite yapılamıyor ya da çok zor yapılıyor.

1.    Oldukça güç

2.    Orta derecede güçlük

3.    Az miktarda güçlük

4.    Kolaylıkla

Sonuç: (0-80/80) x 100 

Düşük skor bağımlılığı, yüksek skor bağımsızlığı gösterir. 

Testin anlamlı olması için en az 9 aktivite test edilmeli ve en az 9 aktivitede değişiklik gözlenmelidir.