Ankilozan Spondilit Tanısında Modifiye New York Kriterleri

 

Klinik Krtiterler

    1.Bel ağrısı ve sabah tutukluğu. 3 aydan daha uzun süren, egzersizle azalan, fakat istirahat ile değişmeyen

    2.Lomber omurgada hareket kısıtlılığı. Sagittal (sağ-sol yana) ve frontal (öne-arkaya) planlarda.

    3.Göğüs genliğinde rölatif azalma (Yaş ve cinsiyete göre belirlenmiş normal değerlere göre)

 

Radyolojik Kriterler:

    1.Sakroiliitis evre 2 (bilateral) veya

    2.Sakroiliitis evre 3–4 ( unilateral veya bilateral).

 

    Tanı: Eğer radyolojik kriterle birlikte en az bir klinik kriter varsa kesin Ankilozan Spondilit

 

Saroiliitis'in Evreleri:

• Evre 0 : normal

• Evre  1: eklem kenarlarında bir miktar bulanıklık - şüpheli

• Evre  2 : minimal sklerozla birlikte hafif erozyonlar - hafif sakroiilit

• Evre 3 : eklem aralığında genişleme ile birlikte belirgin erozyonlar, yer yer ankilozlar olabilir.  - Orta (moderate) sakroiliit

• Evre 4 : Komplet ankiloz

 

Normal Göğüs Genliği (Ekspansiyonu)  Değerleri:

 

Ölçüm: Bu uniform bir yöntemle ölçülmelidir. Göğüs çevresindeki değişim, bir şerit metre kullanılarak,  4ncü interkostal aralık düzeyinde ölçülmeli ve kaydedilmelidir.

Standart talimatlar vererek hastalardan maksimal düzeyde nefes almaları ve nefes vermeleri istenmelidir. Ölçüm en az iki kez tekrarlanmalı ve en büyük fark  dikkate alınmalıdır.

 

Hasta Talımatları: "Lütfen olabildiğince derin nefes al ve sonra verebildiğin kadar ver. Ben tamam diyinceye kadar nefes vermeye devam et". 

 

Değerlendirme: Yaş ve cinsiyet için saptanmış ortalama normal değerden 2,5 cm daha düşük ölçüm değeri göğüs genliğinde kısıtlanma anlamına gelir.

 

Yaş

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

Cins

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Ortalama(cm)

7.0

5.5

7.5

5.5

6.5

4.5

6.0

5.0

5.5

4.0

4.0

4.0

3.0

2.5

Göğüs çevresi genliğinin ortalama normal değerleri. M:Erkek, F:Kadın