I.          CEVAP YOK: Hasta derin uykudadır ve her türlü uyarana bütünüyle cevapsızdır

II.        GENEL CEVAPLAR: Hastanın reaksiyonları tutarsızdır, uyaranlara verilen cevaplar maksada yönelik değildir. Cevaplar sınırlıdır ve verilen uyarana bakmaksızın sık sık aynıdır. Cevaplar psikolojik değişiklikler, kaba vücut hareketleri ve/veya seslerdir.

 

III.        LOKALİZE CEVAPLAR: Hastanın  tepkileri  spesifik  fakat uyarana yönelik değildir. Cevaplar verilen uyarının tipiyle doğrudan ilgilidir. Basit komutlara göz kapama veya ellerinin sıkma gibi  değişken, gecikmiş bir tavır sergileyebilir.

 

IV.      KONFÜZE-AJİTE: Hastanın  hareket hali artmıştır. Davranışları saçma, bulunduğu ortama uygun olamayan maksatsız hareketlerdir. Objeleri  ve kişileri  ayırt edemez. Tedavi çabalarına  direkt koopere olamaz. Verbalizasyon sık sık tutarsız ve/veya çevreyle uyumsuzdur, konfobulasyon gösterebilir. Kaba çevresel  dikkat çok kısadır, selektif dikkat ise sıklıkla yoktur. Kısa süreli veya uzun süreli hatırlama eksiktir.

 

V.       KONFÜZE- UYGUNSUZ: Hasta basit bazı uyaranlara uygun cevaplar verebilir. Bununla birlikte komutların veya harici faktörlerin karmaşıklaşması ile cevaplar rastgele, uygunsuz ve paramparça olur. Kaba çevresel dikkat vardır fakat, hemen dağılabilir ve spesifik bir göreve dikkatini yoğunlaştırabilme eksiktir. Kısa zaman periyotlarında sosyal düzeyi ve yapısı tersine dönebilir. Verbalizasyon sıklıkla uygunsuz ve konfabuledir. Hafıza ciddi biçimde bozulmuştur, sıklıkla amaca uygun olmayan kullanım görülür. Daha evvel öğrendiği  ödevleri yerine getirebilir fakat yeni bilgileri öğrenemez.

 

VI.      KONFÜZE-UYGUN: Hasta  amaca dönük davranabilir fakat bu dış uyarana veya komuta bağlıdır. Mütemadiyen basit komutları takip edebilir, problemleri ileri taşıyabilir,  fakat farklı  durumları ayırteder. Yakın hafıza detaylarını ve geçmişi ezberleme çok derinliklidir.

 

VII.     OTOMATİK-UYGUN: Hasta, hastane ve ev ortamına uygun ve oryante görünür: rutin günlük faaliyetleri otomatik olarak yapar fakat sık sık minimal dalgın, konfüzyon ve hatırlama faaliyetlerinde sığlık ile giden robotvari davranışlar gösterir. Öğrenme  davranışını ilerletebilir fakat bu azalan orandadır. Mevcut durumu ile sosyal ve rekreasyonel faaliyetleri başlatabilir; yargılama  bozulmuştur.

 

VIII.     ANLAMLI-UYGUN: Hasta uzak geçmişteki ve yakın geçmişteki olayları hatırlayabilir ve farkında olabilir; çevresine cevap verebilir. Yeni bilgileri öğrenebilir ve bunun için gözleme ihtiyaç göstermez. Soyut düşünce,stres toleransı ve acil veya alışılmadık durumlarda yargılama gibi kabiliyetlerinde daha evvelki kabiliyetlerine  nazaran göreceli bir artış gösterebilir.