Dr. Hasan Dursun

           Kalistenik, kelime olarak yunanca kallos (güzellik) ve stenos (kuvvet) kelimelerinden türemiştir. Ispartalılar, Pers askerlerinin savaş öncesi yaptıkları hareketleri kalistenik olarak adlandırmıştır. Kalistenik egzersizler ritmik bir şekilde yapılan eğilme, bükülme, atlama, zıplama, tekme atma gibi çeşitli basit hareketlerdir. Bunlar basit jimnastik hareketleridir. Bu hareketler sadece vücut ağırlığı kullanılarak veya çember, boru gibi bir aletle, tek başına veya grupla, spontan veya müzik eşliğinde yapılabilir. Egzersiz ve müzik, dans ve eğlence günlük yaşantı ile iç içedir. Bale, artistik jimnastik gibi bazı sanat etkinlikleri, karete, judo, yoga gibi felsefi bir temele dayanan sporlar, folklorik dans, halk oyunları gibi kültürel etkinliklerin her biri kalistenik egzersiz tanımı içinde yer almaktadır. Askeri eğitimler ve okullarda öğrenci gösterileri kalistenik egzersizlere örnektir.

Kalistenik hareketler, diğer ülkelerden fartklı olarak Avusturalya’da gençlerin yarıştığı popüler bir spor dalı olarak kabul edilmiştir.

Kalistenik egzersizler EHA’nın ve düzgün postürün korunması, kas gücü, aerobik performans, denge, çeviklik ve koordinasyonda artış gibi önemli etkilere de sahiptir. Bu egzersizlerin ayrıca akıl ve beden disiplini, el becerisinde artış, ekip çalışması ruhu ve rekabet heyecanı, dans figürlerinden mental ve fiziksel zevk alma, sorumluluk duygusu gibi psikososyal etkileri vardır.

Romatoid artritli, primer jeneralize artrozlu ve osteoporozlu hastalar, sedanter yaşayanlar ve sağlıklı yaşlılarda bir grupla, müzik eşliğinde yapılan kültür-fizik hareketlerinin fizyolojik ve fonksiyonel, pek çok olumlu etkileri vardır. Bu şekildeki kalistenik egzersizler tıbbi rehabilitasyon, geriatri ve/veya kür merkezlerinde (kaplıcalarda), huzur evlerinde ve hatta genel hastanelerde uygulanabilir ve bu yolla hasta ve yaşlılar inaktivitenin olumsuz etkilerinden korunurken, eğlenerek sağlıklı kalmayı başarabilirler.